Červenec 2010


Vzdělání, jazykové zkoušky a pracovní zkušenosti

21. července 2010 v 10:33 | ps |  Nabídka překladů/tlumočení

Úroveň znalosti jazyka podle Společného evropského referenčního rámce:

______________Italský jazykNěmecký jazykAnglický jazyk
Písemný projevC1C1C1
Mluvený projevC1B2B2
ČetbaC1C1C1


- Státní závěrečná zkouška z anglického jazyka (PF JCU České Budějovice; 2006)
- Státní závěrečná zkouška z německého jazyka (PF JCU České Budějovice; 2006)
- Státní jazyková zkouška všeobecná z italského jazyka (SJŠ hl.města Prahy; 2010)

Pracovní zkušenosti
- překlady pro více než desítku českých i zahraničních překladatelských agentur (IT, DE, EN, CS)
- překlady pro soukromé firmy a společnosti z oblasti výroby, stavebnictví, potravinářského průmyslu atd. (IT, DE, EN, CS)
- překlady firemních prezentací ve formátu PowerPoint pro společnost SIEMENS Praha (DE, CS)
- překlady e-learningových kurzů pro společnost GOPAS a.s. Praha (DE, CS)
- překlad knihovního výpůjčního systému pro společnost LANius s.r.o. Tábor (IT-CS)
- tlumočení ve společnosti ASSA ABLOY Rychnov a.s., obor - CNC obráběcí stroje (IT, EN, CS)

Ceník

21. července 2010 v 10:22 | ps |  Nabídka překladů/tlumočení
Překlady

Běžný termín
Z cizího jazyka do češtiny Z češtiny do cizího jazyka

300,- Kč / NS 300,- Kč / NS

Expres překlady
Z cizího jazyka do češtiny Z češtiny do cizího jazyka

320,- Kč / NS 320,- Kč / NS

NS = normostrana (1800 znaků včetně mezer; např. v dokumentu Word pomocí funkce Nástroje a Počet slov)
Běžný termín = 1 - 6 NS do 48 hodin, vícestránkový text po domluvě
Expresní dodání = nad stanovenou normu běžného termínu
(U odborných či náročných textů po domluvě.)
Bez příplatků za práci o víkendu

Tlumočení

!!Pouze z a do italského a českého jazyka!!

Cena domluvou, v České republice a Itálii

Italské univerzity

20. července 2010 v 16:36 | ps |  Italština
V Itálii najdeme 56 univerzit!
Nejvíce jich je v Lombardii, na severu Itálie, najdeme jich tu hned 6. V regionu Emilia-Romagna jich má sídlo 5, 4 univerzity pak mají Marche a Puglia.

Università degli studi di Roma 1 La Sapienza
Největší, nejdůležitější, nejprestižnější a také nejžádanější (2,69%) univerzitou je La Sapienza v Římě.
Počet zapsaných studentů šplhá ke 147.000, které vyučuje na 4.767 profesorů a docentů. K něm pak přičtěme dalších 5.377 technických a administrativních pracovníků.
Univerzita se skládá z 19 fakult a 2 specializovaných škol (Ingegneria Aerospaziale a Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari).

Fakulty
Architektura, Ekonomie, Farmacie, Filosofie, Právo, Inženýrství, Letecké inženýrství, Informatika, Literatura a filosofie, Medicína, Chirurgie, Psychologie, Přírodní vědy, Matematika

Další univerzity, fakulty a obory najdete rozdělené podle regionů:

Valle d'Aosta (1)
Università della Valle d'Aosta - Cizí jazyky, Komunikace, Vzdělávání, Ekonomie a podnikové hospodářství, Psychologie, Politika

Piemonte (2)
Università degli studi di Torino - Zemědělství [1], Ekonomie [2], Farmacie [3], Právo [4], Literatura a filosofie [5], Cizí jazyky a literatura [6], Medicína a chirurgie [7], Veterinární medicína [8], Psychologie [9], Pedagogika a vzdělávání [10], Přírodní vědy [11], Politické vědy [12]
Politecnico di Torino

Liguria (1)
Università degli studi di Genova - Architektura [2], Ekonomie [3], Farmacie [1], Právo [2], Inženýrství [3], Literatura a filosofie [2], Cizí jazyky a literatura [1], Medicína a chirurgie [3], Pedagogika a vzdělávání [2], Přírodní vědy [2], Politické vědy [1]

Trentino-Alto Adige (2)
Libera università di Bolzano - Umění a design [1], Ekonomie [1], Pedagogika a vzdělávání [1], Informatika a informační technologie [1]
Università degli studi di Trento - Ekonomie [1], Právo [1], Inženýrství [2], Literatura a filosofie [1], Věda a výzkum [1], Přírodní vědy [1], Sociologie [1]

Veneto (3)
Università degli studi di Verona - Ekonomie [1], Právo [1], Literatura a filosofie [1], Cizí jazyky a literatura [1], Medicína a chirurgie [1], Pedagogika a vzdělávání [1], Přírodní vědy [1], Tělovýchova [1]
Università degli studi di Padova - Zemědělství [1], Ekonomie [1], Farmacie [1], Právo [3], Inženýrství [2], Literatura a filosofie [1], Veterinární medicína [8], Medicína a chirurgie [1], Veterinární medicína [1], Psychologie [1], Pedagogika a vzdělávání [2], Přírodní vědy [1], Politické vědy [1], Statistika [1]

to be continued..

Io Parlo Italiano

20. července 2010 v 15:32 | ps |  Italština
"Io parlo italiano", to je projekt podporovaný Sociálním odborem Rady ministrů ve polupráci s italským Ministerstvem školství (Ministero della Pubblica Istruzione), Rai Educational (vzdělávací program státní televize Rai) a Teriotoriálními centry pro celoživotní vzdělávání (Centri territoriali per l'educazione permanente degli adulti).
Ministerstvo školství pověřuje vedením tohoto kurzu vědecký výbor, který zahrnuje experty ze světa lingvistiky, jazykovědy a mezikulturního vzdělávání.
Kurz je rozdělen do 40 video-lekcí, z nichž dvě první jsou úvodem ke kurzu, 34 lekcí je věnováno studiu a poslední 4 lekce se zabývají závěrečnou certifikací.
Všechny lekce jsou dostupné kromě videa též v textové podobě (formát ZIP, Word) a v souhrnném sylabu.
Témata jsou vybírána z těch nejpraktičtějších, např. kuchyně a vaření, nakupování, restaurace, žádost o práci apod.

Internetové stránky

Knihy o italštině jako vyučovaném a studovaném jazyku (L1/L2)

19. července 2010 v 15:22 | ps |  Lingvistika
Některé zajímavé knížky o vyučování a studiu italštiny. Materiál jak pro vyučující, tak pro studenty.

Linguistica ed Educazione Linguistica
Monica Berretta
Guida all'insegnamento dell'italiano (Průvodce vyučováním italského jazyka)
Piccola Biblioteca Einaudi (1979), Torino
ISBN

L'Universo delle Lingue
a cura di Paola Desideri
Confrontare lingue e grammatiche nella scuola (Jak se ve škole poprat s jazyky a gramatikami)
La Nuova Italia Editrice, Scandicci (Firenze), 1995
ISBN: 88-221-1566-X

L'Altra Glottodidattica
Caterina Cangià
Le idee e gli strumenti; Bambini e lingua straniera fra teatro e computer (Nápady a pomůcky; Děti a cizí jazyk mezi divadlem a počítačem)
Giunti Gruppo Editoriale, Firenze, 1998
ISBN: 88-09-50202-7

De Gruyter

19. července 2010 v 15:08 | ps |  Odkazy
Berlínské nakladatelství odborné literatury, mimo jiné z oblasti jazykovědy a komunikačních studií.
Na uvedeném odkazu je aktuální nabídka publikací.


Forum for Modern Language Studies

19. července 2010 v 15:03 | ps |  Odkazy
Fórum založené v roce 1965 Oxfordskou univerzitou (Oxford University Press) a publikující články ze studia literatury a lingvistiky.


Linguist List

19. července 2010 v 14:56 | ps |  Odkazy
International Linguistics Community Online
Americké diskusní fórum fungující od roku 1991 (od roku 1997 na svých vlastních internetových stránkách) a věnové lingvistům, lingvistice, jazykovým problémům, radám, informacím.


SLA Second Language Acqusition

19. července 2010 v 14:23 | ps |  Lingvistika
SLA - Osvojování si cizího jazyka
Termín Second Language Acquisition (SLA) označuje osvojování si znalosti jiné řeči než té, které jsme se naučili spontánně jako děti (first language, native language, primary language), a proces tohoto studia.

Tato další řeč je obecně označována jako second language (L2) (druhý jazyk), i když se třeba jedná již o jazyk třetí, čtvrtý nebo desátý, který se učíme. Dalším označením je target language TL (cílový jazyk), neboli jazyk, jehož osvojení je naším cílem.

SLA pak můžeme rozdělit na dva druhy, na neformální SLA, kdy se jazyk učíme v přirozeném kontextu, ze života, a na formální SLA, jehož studium probíhá v třídě, ve škole.

Proces osvojování
Při studiu SLA je pozornost zaměřována na tři základní otázky:
(1) Co přesně se bude student L2 učit a co bude znát?
(2) Jak se cizí jazyk naučí?
(3) Proč jsou někteří při studiu cizího jazyka úspěšnější než jiní?

- Lingvisté zdůrazňují při studiu cizího jazyka linguistic competence (jazykové znalosti determinující celý proces osvojování) a linguistic performance (jazykový projev konkrétního jedince) v různých stádiích znalosti studovaného jazyka.
- Psychologové a psycholingvisté zdůrazňují duševní a kognitivní stránku procesu a vybavenost mozku pro studium tímto směrem.
- Sociolingvisté se zaměřují více na learner linguistic performance, neboli jazykový projev jedince a schopnost použití a uplatnění, a pragmatické schopnosti.

Druhý jazyk versus cizí jazyk
Označením L2 druhý jazyk máme na mysli řeč, kterou využíváme v běžném každodenním životě, většinou z nutnosti, např. žijeme-li v cizí zemi nebo mezi rodilými mluvčími jiného než našeho mateřského jazyka.
Cizím jazykem pak označujeme řeč, kterou se učíme ve škole nebo v kurzu a kterou pak využíváme při práci, při studiu, četbě. V běžném životě jej ale nepotřebujeme, tudíž jeho znalost závisí čistě na naší vůli, odhodlání a vytrvalosti.

Zdroj:
Cambridge University Press
Introducing Second Language Acquisition